مستند مرگبار ترین قاتلان عمق آب - Worlds Deadliest Underwater Killers 2012
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 

 

مجموعه مستند های World's Deadliest یا مرگبار ترین های جهان، به بررسی خطرناک ترین حیوانات دنیا میپردازد. این مستند ها در قسمت های مختلف تولید شده است و هرکدام به یک موضوع خاص اختصاص دارد.

مثل مرگبار ترین پرندگان، مرگبار ترین حشرات، مرگبار ترین درندگان، و ...

 

در این مطلب، یکی از بهترین و جذاب ترین این مستند ها، یعنی مستند Worlds Deadliest Underwater Killers را آماده کرده ایم. این مستند به بررسی قاتلان عمق آب میپردازد.

حیواناتی مثل کوسه ها، نیزه ماهی، پیرانا، اختاپوس های سمی، نهنگ قاتل، و ... از جمله موجوداتی هستند که نحوه زندگی و شکار آنها در این مستند بررسی میشود.