فیلم مستند اسرار دلار - Secrets of the Dollar
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 

 

متداول ترین اسکناس جهان، اسرار زیادی در دل خود دارد.

از پشت پرده تصاویر پنهان در آن گرفته تا تاریخچه و دلیل درج هر تصویر بر روی اسکناس ها.

در فیلم مستند اسرار دلار (Secrets of the Dollar) ، با بخش کوچکی از رازهای پشت پرده اسکناس های دلار آشنا می شوید.