کد نمایش زمان مکالمه با گوشی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 

 

 

در صورتی که تمایل دارید، مدت مکالمه گوشی خود یا گوشی جدیدی که برای خرید در نظر دارید، بدانید کافی است کد زیر را شماره گیری کنید:
 
#92702689#*